23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

 స్వీయ రచన 


వె 

సమయ మున్న వేళ  సంపదలేదాయె /


సంపద కలుగంగ సమయలేమి /


సమయ సంపదలును చాలినంతయునున్న


అనుభవించ శక్తి అసలు లేదు .


.వె 


అప్పు లేని వాడె యందరి కంటెనై 

శ్వర్య వంతుడవని బరికిఁపంగ  

అప్పు చేయు మనిషి  అప్పులలో మున్గు 

నవని లోన కాన నరసి బ్రతుకు 


అప్పు = ఋణము , నీరు 


-డాకోమలరావు 
డాకోమలరావు బారువ .21/11/2022
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి