3, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

 వీరులకు జోహార్లు 


తే. 

మంచు కొండల మాటున మలగి మలగి /


ప్రాణముల్ మాతృ భూమికై  పణము పెట్టి /


శత్రు మూకల చండాడి శాంతి నింపి /


నట్టి వీరులారా!యివే వందనములు .


డా. కోమలరావు. బారువ 27/7/2022

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి