18, నవంబర్ 2023, శనివారం

 శ్లో 


న చోర హార్యం, న చ రాజ హార్యం, 

న భ్రాతుర్విభాజ్యం,న చ భారకారీ, 

వ్యయే కృతే వర్ధతేయేవ  నిత్యం, 

విద్యా ధనం సర్వధన ప్రధానం


ఆ.వె 

దొంగ వాడు , రాజు దోచుకోలేనిది /

అన్న దమ్ము లెవ్వ రడుగ రారు /

భార కారి  కాదు ; వ్యయముచేయ పెరుగు /

సర్వ ధనము లందు చదువు గొప్ప 


- డా. కోమలరావు బారువ 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి