10, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

 భార్య 


.వె 


భార్య భారమనుచు భావించకెప్పుడు/


కష్ట సుఖము నందు  కలిసి యుండు /


విధి యొసంగి నట్టి    ప్రియ వయస్య పతికి /


ఆధి వ్యాధు లందు నౌషధంబు .


డాకోమలరావు బారువ  11/9/2021

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి